Ẩm thực

NÉN Restaurants

Giờ mở cửa

 • Thứ 3
  17:00 - 22:00
 • Thứ 4
  17:00 - 22:00
 • Thứ 5
  17:00 - 22:00
 • Thứ 6
  17:00 - 22:00
 • Thứ 7
  17:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  17:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Cộng Cà Phê

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:00 - 23:00
 • Thứ 3
  07:00 - 23:00
 • Thứ 4
  07:00 - 23:00
 • Thứ 5
  07:00 - 23:00
 • Thứ 6
  07:00 - 23:00
 • Thứ 7
  07:00 - 23:00
 • Chủ Nhật
  07:00 - 23:00

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe
 • Món tráng miệng

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Trang trọng

Meet Fresh - Taiwanese Dessert and Tea

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  10:00 - 22:00
 • Thứ 3
  10:00 - 22:00
 • Thứ 4
  10:00 - 22:00
 • Thứ 5
  10:00 - 22:00
 • Thứ 6
  10:00 - 22:00
 • Thứ 7
  10:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  10:00 - 22:00

Thông tin liên hệ

Thể loại ẩm thực

 • Món tráng miệng

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Dlai Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 22:00
 • Thứ 3
  08:00 - 22:00
 • Thứ 4
  08:00 - 22:00
 • Thứ 5
  08:00 - 22:00
 • Thứ 6
  08:00 - 22:00
 • Thứ 7
  08:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Không gian

 • Phù hợp với gia đình

Olivia's Prime Steakhouse

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  11:00 - 14:00
 • Thứ 2
  17:00 - 22:30
 • Thứ 3
  11:00 - 14:00
 • Thứ 3
  17:00 - 22:30
 • Thứ 4
  11:00 - 14:00
 • Thứ 4
  17:00 - 22:30
 • Thứ 5
  11:00 - 14:00
 • Thứ 5
  17:00 - 22:30
 • Thứ 6
  11:00 - 14:00
 • Thứ 6
  17:00 - 22:30
 • Thứ 7
  11:00 - 14:00
 • Thứ 7
  17:00 - 22:30
 • Chủ Nhật
  11:00 - 14:00
 • Chủ Nhật
  17:00 - 22:30

Thể loại ẩm thực

 • Steakhouse

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Le Comptoir Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  17:00 - 22:30
 • Thứ 3
  17:00 - 22:30
 • Thứ 4
  17:00 - 22:30
 • Thứ 5
  17:00 - 22:30
 • Thứ 6
  17:00 - 22:30
 • Thứ 7
  17:00 - 22:30
 • Chủ Nhật
  17:00 - 22:30

Thể loại ẩm thực

 • Món Pháp

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Cuisine de Vin - Bếp Nhà Vin

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:00 - 22:00
 • Thứ 3
  07:00 - 22:00
 • Thứ 4
  07:00 - 22:00
 • Thứ 5
  07:00 - 22:00
 • Thứ 6
  07:00 - 22:00
 • Thứ 7
  07:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  07:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món ăn vặt
 • Món tráng miệng
 • Món Ý

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Lãng mạn
 • Giản dị

Le Render Vous

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  18:00 - 22:00
 • Thứ 2
  11:00 - 15:00
 • Thứ 3
  18:00 - 22:00
 • Thứ 3
  11:00 - 15:00
 • Thứ 4
  18:00 - 22:00
 • Thứ 4
  11:00 - 15:00
 • Thứ 5
  18:00 - 22:00
 • Thứ 5
  11:00 - 15:00
 • Thứ 6
  18:00 - 22:00
 • Thứ 6
  11:00 - 15:00
 • Thứ 7
  11:00 - 15:00
 • Thứ 7
  18:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  11:00 - 15:00
 • Chủ Nhật
  18:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Pháp

Không gian

 • Truyền thống
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Đà Thành BBQ

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  11:00 - 23:00
 • Thứ 3
  11:00 - 23:00
 • Thứ 4
  11:00 - 23:00
 • Thứ 5
  11:00 - 23:00
 • Thứ 6
  11:00 - 23:00
 • Thứ 7
  11:00 - 23:00
 • Chủ Nhật
  11:00 - 23:00

Thể loại ẩm thực

 • Ẩm thực

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Bún Chả Cá 109

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:00 - 22:00
 • Thứ 3
  07:00 - 22:00
 • Thứ 4
  07:00 - 22:00
 • Thứ 5
  07:00 - 22:00
 • Thứ 6
  07:00 - 22:00
 • Thứ 7
  07:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  07:00 - 22:00

Thông tin liên hệ

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn
 • Giản dị

Cơm Gà A Hải - A Hai Chicken Rice

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 22:00
 • Thứ 3
  08:00 - 22:00
 • Thứ 4
  08:00 - 22:00
 • Thứ 5
  08:00 - 22:00
 • Thứ 6
  08:00 - 22:00
 • Thứ 7
  08:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 22:00

Thông tin liên hệ

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn
 • Giản dị

Các chi tiết khác

 • Chỗ ngồi ngoài trời

Gà Ơi Restaurants

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  17:00 - 22:00
 • Thứ 4
  17:00 - 22:00
 • Thứ 5
  17:00 - 22:00
 • Thứ 6
  17:00 - 22:00
 • Thứ 7
  17:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  17:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Ý
 • Món Việt

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Giản dị

Minh Coffee

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:00 - 22:00
 • Thứ 3
  07:00 - 22:00
 • Thứ 4
  07:00 - 22:00
 • Thứ 5
  07:00 - 22:00
 • Thứ 6
  07:00 - 22:00
 • Thứ 7
  07:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  07:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Hiện đại
 • Lãng mạn
 • Trang trọng

43 Factory

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 22:00
 • Thứ 3
  08:00 - 22:00
 • Thứ 4
  08:00 - 22:00
 • Thứ 5
  08:00 - 22:00
 • Thứ 6
  08:00 - 22:00
 • Thứ 7
  08:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn
 • Trang trọng

Grand T cà phê

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:00 - 22:00
 • Thứ 3
  07:00 - 22:00
 • Thứ 4
  07:00 - 22:00
 • Thứ 5
  07:00 - 22:00
 • Thứ 6
  07:00 - 22:00
 • Thứ 7
  07:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  07:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe

Madame Lân Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  06:30 - 21:30
 • Thứ 3
  06:30 - 21:30
 • Thứ 4
  06:30 - 21:30
 • Thứ 5
  06:30 - 21:30
 • Thứ 6
  06:30 - 21:30
 • Thứ 7
  06:30 - 21:30
 • Chủ Nhật
  06:30 - 21:30

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn
 • Trang trọng

Sushi World - Sushi & BBQ Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  11:00 - 22:00
 • Thứ 3
  11:00 - 22:00
 • Thứ 4
  11:00 - 22:00
 • Thứ 5
  11:00 - 22:00
 • Thứ 6
  11:00 - 22:00
 • Thứ 7
  11:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  11:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Ẩm thực
 • Món Nhật

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn
 • Trang trọng

Anchor Wine Boutique Restaurant.

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 22:00
 • Thứ 3
  08:00 - 22:00
 • Thứ 4
  08:00 - 22:00
 • Thứ 5
  08:00 - 22:00
 • Thứ 6
  08:00 - 22:00
 • Thứ 7
  08:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 22:00

Thông tin liên hệ

Thể loại ẩm thực

 • Món Á
 • Món Âu
 • Món Nhật
 • Món Việt

Không gian

 • Truyền thống
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Liu Chu Fang - Hongkong Hotpot and Dimsum

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  10:30 - 14:00
 • Thứ 2
  17:30 - 22:00
 • Thứ 3
  10:30 - 14:00
 • Thứ 3
  17:30 - 22:00
 • Thứ 4
  10:30 - 14:00
 • Thứ 4
  17:30 - 22:00
 • Thứ 5
  10:30 - 14:00
 • Thứ 5
  17:30 - 22:00
 • Thứ 6
  10:30 - 14:00
 • Thứ 6
  17:30 - 22:00
 • Thứ 7
  10:30 - 14:00
 • Thứ 7
  17:30 - 22:00
 • Chủ Nhật
  10:30 - 14:00
 • Chủ Nhật
  17:30 - 22:00

Thông tin liên hệ

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn
 • Trang trọng

Các chi tiết khác

 • Tự chọn (buffet)
 • Có thể đặt bàn trước

Đón - Món Ngon Hà Nội

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  09:00 - 22:00
 • Thứ 3
  09:00 - 22:00
 • Thứ 4
  09:00 - 22:00
 • Thứ 5
  09:00 - 22:00
 • Thứ 6
  09:00 - 22:00
 • Thứ 7
  09:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  09:00 - 22:00

Thông tin liên hệ

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn
 • Giản dị

Đặc Sản Trần - Tran Specialities

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  09:00 - 21:00
 • Thứ 3
  09:00 - 21:00
 • Thứ 4
  09:00 - 21:00
 • Thứ 5
  09:00 - 21:00
 • Thứ 6
  09:00 - 21:00
 • Thứ 7
  09:00 - 21:00
 • Chủ Nhật
  09:00 - 21:00

Thông tin liên hệ

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn
 • Giản dị

Danang Souvenirs & Cafe

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:00 - 22:30
 • Thứ 3
  07:00 - 22:30
 • Thứ 4
  07:00 - 22:30
 • Thứ 5
  07:00 - 22:30
 • Thứ 6
  07:00 - 22:30
 • Thứ 7
  07:00 - 22:30
 • Chủ Nhật
  07:00 - 22:30

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Restaurant Forever

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  11:00 - 22:00
 • Thứ 3
  11:00 - 22:00
 • Thứ 4
  11:00 - 22:00
 • Thứ 5
  11:00 - 22:00
 • Thứ 6
  11:00 - 22:00
 • Thứ 7
  11:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  11:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Các chi tiết khác

 • Có thể đặt bàn trước

Family Indian Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  10:00 - 22:00
 • Thứ 3
  10:00 - 22:00
 • Thứ 4
  10:00 - 22:00
 • Thứ 5
  10:00 - 22:00
 • Thứ 6
  10:00 - 22:00
 • Thứ 7
  10:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  10:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Ấn Độ
 • Pizza

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Lãng mạn

Gogi House

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  10:30 - 21:30
 • Thứ 3
  10:30 - 21:30
 • Thứ 4
  10:30 - 21:30
 • Thứ 5
  10:30 - 21:30
 • Thứ 6
  10:30 - 21:30
 • Thứ 7
  10:30 - 21:30
 • Chủ Nhật
  10:30 - 21:30

Thể loại ẩm thực

 • Món Hàn Quốc

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Hiện đại

Crystal Jade

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  10:00 - 22:00
 • Thứ 3
  10:00 - 22:00
 • Thứ 4
  10:00 - 22:00
 • Thứ 5
  10:00 - 22:00
 • Thứ 6
  10:00 - 22:00
 • Thứ 7
  10:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  10:00 - 22:00

Thông tin liên hệ

Thể loại ẩm thực

 • Món Trung Quốc

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Nhà Hàng Chay R.O.M ( Revolution of Mushroom )

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 22:00
 • Thứ 3
  08:00 - 22:00
 • Thứ 4
  08:00 - 22:00
 • Thứ 5
  08:00 - 22:00
 • Thứ 6
  08:00 - 22:00
 • Thứ 7
  08:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Chế độ ăn kiêng

 • Ăn chay không trứng, sữa

Không gian

 • Hiện đại
 • Giản dị

Gongcha Taiwanese Milk Tea

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 22:00
 • Thứ 3
  08:00 - 22:00
 • Thứ 4
  08:00 - 22:00
 • Thứ 5
  08:00 - 22:00
 • Thứ 6
  08:00 - 22:00
 • Thứ 7
  08:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 22:00

Han Coffee

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  06:30 - 22:00
 • Thứ 3
  06:30 - 22:00
 • Thứ 4
  06:30 - 22:00
 • Thứ 5
  06:30 - 22:00
 • Thứ 6
  06:30 - 22:00
 • Thứ 7
  06:30 - 22:00
 • Chủ Nhật
  06:30 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Lãng mạn
 • Trang trọng

Các chi tiết khác

 • Chỗ ngồi ngoài trời

Monseiur Crape

Giờ mở cửa

 • Thứ 3
  09:00 - 21:00
 • Thứ 4
  09:00 - 21:00
 • Thứ 5
  09:00 - 21:00
 • Thứ 6
  09:00 - 21:00
 • Thứ 7
  09:00 - 21:00
 • Chủ Nhật
  09:00 - 21:00

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe
 • Món tráng miệng

Cháo Đêm Phan Châu Trinh - Porridge for late night

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  15:30 - 00:00
 • Thứ 3
  15:30 - 00:00
 • Thứ 4
  15:30 - 00:00
 • Thứ 5
  15:30 - 00:00
 • Thứ 6
  15:30 - 00:00
 • Thứ 7
  15:30 - 00:00
 • Chủ Nhật
  15:30 - 00:00

Thông tin liên hệ

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Vietnamese Desert : Chè Liên

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 22:00
 • Thứ 3
  08:00 - 22:00
 • Thứ 4
  08:00 - 22:00
 • Thứ 5
  08:00 - 22:00
 • Thứ 6
  08:00 - 22:00
 • Thứ 7
  08:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Ẩm thực
 • Món Việt

Bar Libre

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  18:00 - 01:00
 • Thứ 3
  18:00 - 01:00
 • Thứ 4
  18:00 - 01:00
 • Thứ 5
  18:00 - 01:00
 • Thứ 6
  18:00 - 01:00
 • Thứ 7
  18:00 - 01:00
 • Chủ Nhật
  18:00 - 01:00

7 Bridges Brewing Taproom

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  16:00 - 00:00
 • Thứ 3
  16:00 - 00:00
 • Thứ 4
  16:00 - 00:00
 • Thứ 5
  16:00 - 00:00
 • Thứ 6
  16:00 - 00:00
 • Thứ 7
  16:00 - 00:00
 • Chủ Nhật
  16:00 - 00:00

Wanderlust Coffee & Cocktail Bar

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 01:00
 • Thứ 3
  08:00 - 01:00
 • Thứ 4
  08:00 - 01:00
 • Thứ 5
  08:00 - 01:00
 • Thứ 6
  08:00 - 01:00
 • Thứ 7
  08:00 - 01:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 01:00

Crazy Cat's Bar

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  12:00 - 02:00
 • Thứ 3
  12:00 - 02:00
 • Thứ 4
  12:00 - 02:00
 • Thứ 5
  12:00 - 02:00
 • Thứ 6
  12:00 - 02:00
 • Thứ 7
  12:00 - 02:00
 • Chủ Nhật
  12:00 - 02:00

4 U Beach Restaurant

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 22:00
 • Thứ 3
  08:00 - 22:00
 • Thứ 4
  08:00 - 22:00
 • Thứ 5
  08:00 - 22:00
 • Thứ 6
  08:00 - 22:00
 • Thứ 7
  08:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Việt

Cà Phê RuNam - RuNam Bistro

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:00 - 23:00
 • Thứ 3
  07:00 - 23:00
 • Thứ 4
  07:00 - 23:00
 • Thứ 5
  07:00 - 23:00
 • Thứ 6
  07:00 - 23:00
 • Thứ 7
  07:00 - 23:00
 • Chủ Nhật
  07:00 - 23:00

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe
 • Món tráng miệng

Không gian

 • Truyền thống
 • Hiện đại

Phúc Long Coffee & Tea

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:00 - 22:30
 • Thứ 3
  07:00 - 22:30
 • Thứ 4
  07:00 - 22:30
 • Thứ 5
  07:00 - 22:30
 • Thứ 6
  07:00 - 22:30
 • Thứ 7
  07:00 - 22:30
 • Chủ Nhật
  07:00 - 22:30

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe
 • Món tráng miệng

Retro Kitchen and Bar

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  10:00 - 22:00
 • Thứ 3
  10:00 - 22:00
 • Thứ 4
  10:00 - 22:00
 • Thứ 5
  10:00 - 22:00
 • Thứ 6
  10:00 - 22:00
 • Thứ 7
  08:00 - 22:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 22:00

Thể loại ẩm thực

 • Quán cafe
 • Món tráng miệng
 • Ẩm thực

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Blush Beach

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  22:00 - 10:00
 • Thứ 3
  22:00 - 10:00
 • Thứ 4
  22:00 - 10:00
 • Thứ 5
  22:00 - 10:00
 • Thứ 6
  22:00 - 10:00
 • Thứ 7
  22:00 - 10:00
 • Chủ Nhật
  22:00 - 10:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Á
 • Quán bar
 • Quán cafe
 • Món Anh

Không gian

 • Hiện đại

Các chi tiết khác

 • Tự chọn (buffet)
 • Chỗ ngồi ngoài trời
 • Có thể đặt bàn trước

HongDae BBQ & Beer

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  22:00 - 11:00
 • Thứ 3
  22:00 - 11:00
 • Thứ 4
  22:00 - 11:00
 • Thứ 5
  22:00 - 11:00
 • Thứ 6
  22:00 - 11:00
 • Thứ 7
  22:00 - 11:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Hàn Quốc

Không gian

 • Trang trọng
 • Giản dị

Các chi tiết khác

 • Tự chọn (buffet)
 • Chỉ phục vụ khách đến nghỉ
 • Chỗ ngồi ngoài trời

Ngoc Huong Seafood

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  22:00 - 10:00
 • Thứ 3
  22:00 - 10:00
 • Thứ 4
  22:00 - 10:00
 • Thứ 5
  22:00 - 10:00
 • Thứ 6
  22:00 - 10:00
 • Thứ 7
  22:00 - 10:00
 • Chủ Nhật
  22:00 - 10:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Á
 • Hải sản

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại
 • Trang trọng

Các chi tiết khác

 • Chỗ ngồi ngoài trời
 • Có thể đặt bàn trước

Hokkaido Baked Cheese Tartda

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  22:00 - 08:00
 • Thứ 3
  22:00 - 08:00
 • Thứ 4
  22:00 - 08:00
 • Thứ 5
  22:00 - 08:00
 • Thứ 6
  22:00 - 08:00
 • Thứ 7
  22:00 - 08:00

Thể loại ẩm thực

 • Tiệm bánh

Không gian

 • Phù hợp với gia đình

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)